173334.45132855_620.jpg

095953.51945470_1000X1000.jpg

101604.55079503_1000X1000.jpg

123921.34822584_1000X1000.jpg

13eahGU5buNr8RKf60QP-506x720.jpg

brMujhFHwqkbSPHu38iL-504x720.jpg

IO8hlYScLrQ3cQJO9pja-505x720.jpg

WQJIONZvp94YUqaiMRJj-486x720.jpg

Y5yWIBhrIkheDaFRKhfA-504x720.jpg

zRP5aq3pSOOQEJ7JxKjE-768x960.jpg

094137.10372366_620X620.jpg

154448.52764434_620X620.jpg

155606.22132321_620X620.jpg

163038.38986221_620X620.jpg

182654.85764698_620X620.jpg

224435.81374587_620X620.jpg

Dk6jBrbelDse3JzRQcWt-504x720.jpg

155129.88821708_1000X1000.jpg

160232.30185942_1000X1000.jpg

161618.25112385_1000X1000.jpg

173048.55520597_620X620.jpg

205848.38181637_620X620.jpg

3SEk2ZnlwF4RP00HB3Cd-504x720.jpg

4OCKP88rwPMQzejl5SqN-514x720.jpg

7XtadeZaWUK7WYaXGj8n-530x720.jpg

nLPG6MdEBYVyelqnY7wn-504x720.jpg

wenCrUlSRacdzjI7Q94q-530x720.jpg

145718.53359342_620X620

 

113811.16821134_1000X10001i7QVLVbKwOxv32mdU2h-505x720.jpg144004.11038375_1000X1000133653.55626112_620X620163001.23679940_1000X1000  

172006.80163740_620X620

093036.17574823_1000X1000

073836.50105933_620X620

093736.44022643_1000X1000XOUg2P0SQONYGxOVPGIR-1280x1796.jpg  

142824.21464662_1000X1000

irG0Hn89rK5gumQXqr9I-504x720.jpg  

170411.21844160_1000X1000

101028.74762516_1000X1000  

RideYourWave

goldfinch_xlg

doctor_sleep_xlg

 

163132.93550200_1000X1000

 152848.80977918_620X620

200817.65490349_575X590X3  保羅·范霍文“聖母”

221517.21128019_575X590X3  黑澤清“旅途的結束,世界的開始”
本·薩弗迪,約書亞·薩弗迪“原鑽”(“好時光”兄弟導演)

昆汀·杜飛“鹿”

231322.80190932_575X590X3  阿諾·德斯普里欽“魯貝之燈”
233045.13235927_575X590X3  弗朗索瓦·歐容“感謝上帝”
陳哲藝“熱帶雨”
菲利普·加瑞爾“眼淚之鹽”
凱莉·雷查德“第一頭牛”
米婭·漢森 - 洛夫“伯格曼島”
布萊恩·德·帕爾瑪“多米諾骨牌”
佩德羅·科斯塔“火焰的女兒”
安德烈·泰西內“敵人們”
maxresdefault  羅伊·安德森“關於無盡”

170640.609    刁亦男“南方車站的聚會”

142739.99252646_620X620  

161147.57030286_620X620  

175009.52122597_620X620

174400.46104247_620X620

BNIvEm1p6sINXfe3iX3d-5559x7921E17kb9ezLzx2ktBIkQQH-4169x5941

ZsWaDcymZYFQegG3C7kf-631x1000

aWgwHYNomK4yKE7gWFw1-1984x2835

IMiGMjv0EX5b6l0Ud3YD-1984x2835223842.94883709_1000X1000     

 

VqqK4uyqVBz3DS3o9CBN-1984x2835  

173640.71689825_1000X1000

peterloo_poster_goldposter_com_2

205441.86318727_1000X1000

101907.32181465_1000X1000

090119.92239600_620X620

 

  法哈蒂164548.67445513_575X590X3225738.10663318_575X590X3

094148.77703316_1000X1000  

181602.13736063_1000X1000  

162127.39883896_1000X1000

121457.893270

    全站熱搜

    盆栽何 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()